Nieuws

Uitnodiging algemene vergadering (19 juni 2019)

Aan de leden, ereleden, leden van verdienste, ouders en verzorgers van de jeugdleden. Hierbij nodigt het bestuur van asv Dronten u van harte uit voor de algemene vergadering, die gehouden wordt op 19 juni 2019 (20.00 uur) in clubhuis De Spil. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden per e-mail.

Hieronder vindt u de agenda zoals het bestuur deze heeft samengesteld, alsook een korte toelichting hierop.

Agenda

 1. Opening
 2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen
 3. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering
 4. De werkgroep: presentatie resultaten
 • Structuur
 • Bestuur
 • Businessclub

 5. Voorziening in vacatures

 1. Aftredend
  • Joop Pol (penningsmeester)
  • Mark Benning (voorzitter)
 2. Toetredend
 • Menno Braker (voorzitter)
 • Jessica van den Bergh (secretaris)
 • Harm Wierda (penningmeester)
 • Jan Bollemaat (vicevoorzitter)
 • John van der Wel (bestuurslid commerciële zaken)
 • Dimitri van der Pouw (bestuurslid voetbaltechnische zaken)
 • Marcel Hanswijk (bestuurslid voetbalzaken organisatorisch/breedtesport)
 • Alexandra den Bakker (bestuurslid vrijwilligerszaken)
 1. Zittend
  • Harry Breukelman (bestuurslid accommodatie)
 2. De statuten

‘Besluitvorming Algemene Vergadering

Artikel 19

(…)

 1. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.’

 

6. Toekomst van de werkgroep – adviesraad

7. Rondvraag

8. Sluiting

 

Nadere toelichting

Deze ‘zomervergadering’ staat in het teken van het kiezen van de voordracht van een nagenoeg geheel nieuw bestuur. De werkgroep, die is ingesteld na de algemene vergadering van 13 maart 2019, heeft in drie maanden voldaan aan haar opdracht. De organisatiestructuur van de vereniging is doorgelicht, er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot het oprichten van een businessclub en er wordt een nagenoeg nieuw bestuur voorgedragen. Op deze vergadering presenteert de werkgroep haar resultaten. Nadien kunnen de leden vragen stellen over de resultaten, de plannen en stemmen over de toetreding van de bestuursleden in de voorgestelde functies.

Inhoudelijke voorstellen over de punten op de agenda dienen, evenals de vragen die bij de rondvraag dienen te worden beantwoord, twee dagen (48 uren) voorafgaand aan de algemene vergadering te zijn ingediend. Voorstellen en vragen worden ingediend per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Het bestuur verzoekt de leden en overige belangstellenden zich voor de vergadering aan te melden. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar voornoemd e-mailadres.

Voor de genoemde functies kunnen tot twee dagen (48 uren) voor de algemene vergadering tegenkandidaten worden gesteld door tenminste 25 stemgerechtigde leden. Ook hiervoor dient voormeld e-mailadres te worden gebruikt.

 

Tot 19 juni!

 

Vriendelijke groet, ook namens de overige bestuursleden en leden van de werkgroep,

 

Mark Benning (voorzitter)

Inschrijven nieuwsbrief

* verplicht
 

Contact

Educalaan 29

8251 GC Dronten

 

T 0321-31 2171

Naar het contactformulier >>>