Bestuur

Het dagelijks bestuur leidt en vertegenwoordigt de vereniging en vergadert tenminste zesmaal per jaar.

Het bestuur bestaat uit:

Menno Brakervoorzittervoorzitter@asvdronten.nl
Jessica van den Berghsecretarismediacommunicatie@asvdronten.nl
John van der Welbestuurslid commerciële zaken
Anita van Asseltnotulistinfo@asvdronten.nl
Jan Bollemaatvicevoorzitter
Dimitri van der Pouwbestuurslid voetbaltechnische zaken
Harry Breukelmanbestuurslid accommodatieaccommodatie@asvdronten.nl
Coördinatoren senioren
Coördinatoren jeugd
Wedstrijdsecretariaat
Scheidsrechterszaken
Onderscheidingscommissie
Archivering
Harm Wierdapenningmeesterfinancien@asvdronten.nl
Marcel Hanswijkbestuurslid voetbalzaken organisatorisch/breedtesport
Alexandra den Bakkerbestuurslid vrijwilligerszakenvrijwilligers-coordinator@asvdronten.nl